Artykuł Czwarty.pl

O mnie

Ekonomista zafascynowany prawem. Skrajnie konserwatywny skrajny liberał, prawak, katol, wierzący w Boga, Honor, Ojczyznę i czwarty artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej:

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio

 

Kontakt: redakcja@artykulczwarty.pl